Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén QBY3-25

7,500,000

Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén QBY3-40

7,950,000

Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén QBY3-50

14,200,000

Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén QBY3-80

19,800,000

Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén QBY3-125

31,500,000

Dầu máy nén khí

11,000,000

Dầu máy nén khí

Dầu máy nén khí Hitachi

3,500,000
3,850,000

Dầu máy nén khí

Dầu máy nén khí Kyungwon

3,250,000

Dầu máy nén khí

Dầu máy nén khí fusheng

3,950,000
1,950,000
1,850,000
2,150,000
2,250,000

Dầu máy nén khí

Dầu máy nén khí US Lube

1,650,000
1,500,000
1,500,000
1,450,000

Máy sấy khí

Máy sấy khí

Máy sấy khí JMEC 10GP

19,850,000

Máy sấy khí

Máy sấy khí JMEC 15GP

25,200,000

Máy sấy khí

Máy sấy khí JMEC 25GP

26,850,000

Máy sấy khí

Máy sấy khí JMEC 40GP

38,990,000

Máy sấy khí

Máy sấy khí JMEC 60GP

46,200,000

Máy sấy khí

Máy sấy khí Jmec 05NP

16,200,000

Máy sấy khí

Máy sấy khí Jmec 08NP

16,500,000

Máy sấy khí

Máy sấy khí Jmec 10NP

19,500,000

Máy sấy khí

Máy sấy khí Jmec 15NP

23,150,000

Máy sấy khí

Máy sấy khí Jmec 25NP

26,500,000

Máy sấy khí

Máy sấy khí Jmec 40NP

38,500,000
380,000

Đồng hồ áp suất

Đồng hồ đo áp suất 0-40bar

450,000

Đồng hồ áp suất

Đồng hồ áp suất cao 160bar

450,000

Đồng hồ áp suất

Đồng hồ áp suất cao 250bar

800,000
500,000
480,000
500,000

Đồng hồ áp suất

Đồng hồ đo áp suất 100mbar

450,000

Đồng hồ áp suất

Đồng hồ đo áp suất 600mbar

450,000

    Chính sách mua hàng và hoàn tiền