Máy nén khí trục vít

Máy nén khí

Máy nén khí Hanbell

80,000,000.00

Máy nén khí

Máy nén khí Kobelco

150,000,000.00

Máy nén khí

Máy nén khí Hitachi

180,000,000.00
150,000,000.00

Máy sấy khí

Máy sấy khí

Máy sấy khí Jmec 05NP

16,200,000.00

Máy sấy khí

Máy sấy khí Jmec 08NP

16,500,000.00

Máy sấy khí

Máy sấy khí Jmec 10NP

19,500,000.00

Máy sấy khí

Máy sấy khí Jmec 15NP

23,150,000.00

Máy sấy khí

Máy sấy khí Jmec 25NP

26,500,000.00

Máy sấy khí

Máy sấy khí Jmec 40NP

38,500,000.00

Máy sấy khí

Máy sấy khí JMEC 10GP

19,850,000.00

Máy sấy khí

Máy sấy khí JMEC 15GP

25,200,000.00

Máy sấy khí

Máy sấy khí JMEC 25GP

26,850,000.00

Máy sấy khí

Máy sấy khí JMEC 40GP

38,990,000.00

Máy sấy khí

Máy sấy khí JMEC 60GP

46,200,000.00

Dầu máy nén khí

11,000,000.00

Dầu máy nén khí

Dầu máy nén khí Hitachi

3,500,000.00
3,850,000.00

Dầu máy nén khí

Dầu máy nén khí Kyungwon

3,250,000.00
1,950,000.00
1,690,000.00
2,150,000.00
2,250,000.00
1,400,000.00
1,500,000.00
1,290,000.00
380,000.00

Đồng hồ áp suất

Đồng hồ đo áp suất 0-40bar

400,000.00

Đồng hồ áp suất

Đồng hồ áp suất cao 160bar

420,000.00

Đồng hồ áp suất

Đồng hồ áp suất cao 250bar

750,000.00
460,000.00
480,000.00
460,000.00

Đồng hồ áp suất

Đồng hồ đo áp suất 100mbar

    Chính sách mua hàng và hoàn tiền