Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén QBY3-25L

7.550.000

Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén QBY3-25S

5.500.000

Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén QBY3-25P

8.200.000

Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén QBY3-25G

7.200.000

Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén BFQ-25P

11.500.000

Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén QBY3-40S

8.800.000

Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén BFQ-40P

24.500.000

Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén BFQ-40Q

18.500.000

Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén QBY3-50

14.200.000

Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén QBY3-80

19.800.000

Đồng hồ đo nhiệt độ

700.000
700.000
750.000
750.000
850.000

Đồng hồ đo áp suất

380.000

Đồng hồ áp suất

Đồng hồ đo áp suất 0-40bar

450.000

Đồng hồ áp suất

Đồng hồ áp suất cao 160bar

450.000

Đồng hồ áp suất

Đồng hồ áp suất cao 250bar

800.000
500.000
600.000
600.000

Đồng hồ áp suất

Đồng hồ đo áp suất 100mbar

650.000

Đồng hồ áp suất

Đồng hồ đo áp suất 600mbar

650.000
11.000.000

Dầu máy nén khí

Dầu máy nén khí Hitachi

3.500.000
3.850.000

Dầu máy nén khí

Dầu máy nén khí Kyungwon

3.250.000

Dầu máy nén khí

Dầu máy nén khí fusheng

3.950.000
2.200.000
2.000.000
2.300.000
2.600.000
1.500.000
1.500.000
1.450.000

    Chính sách mua hàng và hoàn tiền