Bơm màng khí nén QBY3-25G

7.200.000

Lưu lượng bơm: 57lít/phút (3.4m3/giờ)

Cổng hút/đẩy: 1inch (phi34)

Chất liệu gang

Danh mục: