Dầu máy nén khí US Lube

1,650,000.00

Dầu UsLube

Gốc khoáng hoặc gốc tổng hợp

Độ nhớt: 32 46 68

Thời gian: 2.000 giờ- 3.000 giờ

Can 18 lít