Dầu thủy lực Motul Rubric HM

Độ nhớt: 46, 68

Bao bì: xô 18 lít, thùng 180 lít

Danh mục: