Máy đo nồng độ khí oxy SGT-P

  • Dải đo: 0 – 30 vol%
  • Báo động:
    • Mức thấp: 19 vol%
    • Mức cao: 23 vol%