Máy sấy khí hấp thụ

Máy sấy khí hấp thụ JHD

Điểm sương: -40 độ C và -70 độ C

Áp suất làm việc: 10bar

Hạt hút ẩm hấp thụ: Nhôm dioxit hoạt tính