Máy sấy khí JRD

Máy sấy khí JRD sử dụng cho các hệ thống máy nén khí từ 3HP đến 100HP

Điểm sương: 2-10 độ

Áp suất làm việc: 10 bar