Chính sách đổi trả và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Khách hàng được hoàn tiền 100%, nếu đơn hàng chưa xuất kho, vận chuyển giao hàng
  • Khách hàng chịu 100% phí vận chuyển và được hoàn lại phần tiền thừa (nếu có), khi hàng hóa đã xuất kho và đang vận chuyển
  • Khách hàng được đổi mới hoặc hoàn tiền, nếu hàng hóa sai khác với đơn đặt hàng
  • Trong vòng 7 ngày, nếu hàng hóa xảy ra lỗi, khách hàng được đổi mới hoặc hoàn 100% tiền

Chúng tôi không chấp nhận đổi trả hoặc hoàn tiền với bất cứ lý do nào khác, ngoài các trường hợp trên