Máy nén khí piston

30,000,000.00

Công suất: 1-30HP

Áp suất 6-12 kg

Bình chứa khí