Mỡ xanh bôi trơn chịu nhiệt độ cao

2.200.000

Mỡ xanh

Nhiệt độ tối đa: 380 độ C

Bao bì: 4kg, 15kg

Danh mục: