Bình nén khí mini

Bình nén khí mini

Dung tích từ 50 lít, 70 lít, 100 lít, 120 lít, 180 lít, 200 lít

Áp suất 10bar, 12 bar, 16 bar, 20 bar, 30 bar,…