Dầu thủy lực Shell Tellus S2 MX46

1,400,000.00

Dầu thủy lực Shell Tellus S2 MX46

Độ nhớt 46

Thời gian sử dụng: 5000 giờ

Danh mục: Từ khóa: