Đồng hồ đo nhiệt độ 0-100 độ C

700.000

Dải đo: 0- 100 độ C

Chân ren: 1/2

Mặt đồng hồ 100mm