Đồng hồ đo nhiệt độ 0-150 độ C

700.000

Dải đo: 0-150 độ C

Chân ren 1/2

Đường kính mặt 100mm