Flip book element

Đồng hồ đo nhiệt độ 0-500 độ C

850.000

Dải đo: 0- 500 độ C

Chân ren: 1/2

Đọc tiếp

Đồng hồ đo nhiệt độ 0-350 độ C

750.000

Dải đo: 0- 350 độ C

Chân ren: 1/2

Đọc tiếp

Đồng hồ đo nhiệt độ 0-250 độ C

750.000

Dải đo: 0- 250 độ C

Chân ren: 1/2

Đọc tiếp

Đồng hồ đo nhiệt độ 0-100 độ C

700.000

Dải đo: 0- 100 độ C

Chân ren: 1/2

Mặt đồng hồ 100mm

Đọc tiếp

Đồng hồ đo nhiệt độ 0-150 độ C

700.000

Dải đo: 0-150 độ C

Chân ren 1/2

Đường kính mặt 100mm

Đọc tiếp

Bơm màng khí nén BFQ-40Q

18.500.000

Lưu lượng bơm: 23m3/giờ (378 lít/phút)

Cổng hút/đẩy: 1 1/2 inch (phi48)

Chất liệu gang

Màng bơm Teflon

 

Danh mục:
Đọc tiếp

Bơm màng khí nén BFQ-40P

24.500.000

Lưu lượng bơm: 23m3/giờ (378 lít/phút)

Cổng hút/đẩy: 1 1/2 inch (phi48)

Chất liệu inox

Màng bơm Teflon

 

Danh mục:
Đọc tiếp

Bơm màng khí nén BFQ-25P

11.500.000

Lưu lượng bơm: 7m3/giờ

Cổng hút/đẩy: 1 inch

 

Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.