Bơm màng khí nén BFQ-25P

11.500.000

Lưu lượng bơm: 7m3/giờ

Cổng hút/đẩy: 1 inch

 

Danh mục: