Bơm màng khí nén QBY3-40S

8.800.000

Lưu lượng bơm: 151 lit/phút (9m3/giờ)

Thân nhựa

Màng bơm teflon

Danh mục: