Đồng hồ áp suất 3kPa, 30mbar, mặt 63mm

750.000

Dải đo: 0-3kPa hoặc 0-30 mbar

Đường kính mặt: 63mm

Chân đứng ren 1/4