Đồng hồ áp suất cao 160bar

420,000.00

Đồng hồ đo áp suất 0-160bar

Mặt 63mm, 100mm, 150mm

Thang đo: bar, psi, kg/cm2,…

Chất liệu vỏ inox

Chân inox/đồng