Đồng hồ áp suất 10kPa, 100mbar, mặt 63mm

750.000

Dải đo: 0-10kPa hoặc 0-100 mbar

Đường kính mặt: 63mm

Chân đứng ren 1/4