Đồng hồ áp suất hút -1 bar, mặt 63mm, inox 316

750.000

Dải đo: -1 đến 0 bar và -73cmhg

Đường kính mặt: 63mm

Chân đứng inox ren 1/4