Đồng hồ đo áp suất 100mbar

650.000

Đồng hồ mặt  đo 100mbar

Vỏ inox

Chân inox hoặc đồng