Đồng hồ đo áp suất mặt 0-16bar

380.000

Đồng hồ đo áp suất 0-16bar

Mặt 63mm, 100mm, 150mm

Thang đo: bar, psi, kg/cm2,…

Chất liệu vỏ inox

Chân inox/đồng