Đồng hồ đo áp suất -1bar đến 0bar

500.000

Đồng hồ đo áp suất -1bar đến 0bar

Mặt 63mm, 100mm, 150mm

Thang đo: bar, psi, kg/cm2,…

Chất liệu vỏ inox

Chân inox/đồng