Đồng hồ đo áp suất 600mbar

650.000

Đồng hồ mặt dải đo 600mbar

Vỏ inox

Chân inox hoặc đồng