Đồng hồ áp suất 5kPa, 50mbar, mặt 63mm

750.000

Dải đo: 0-5kPa hoặc 0-50 mbar

Đường kính mặt: 63mm

Chân đứng ren 1/4