Đồng hồ áp suất 0-25 bar, mặt 63mm, inox 316

650.000

Dải đo: 0-25 bar và 0-250psi

Đường kính mặt: 63mm

Chân đứng inox ren 1/4