Đồng hồ áp suất 2.5MPa có tiếp điểm điện

500.000

Dải đo 0-2.5 MPa (25bar, 25kg/cm2)

Đường kính mặt 100

Chân đứng ren đồng 21

Có 2 tiếp điểm điện